Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-05-24 Stoppdatum 1989-05-24
Mängd (ton): 221,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: