Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-05 Stoppdatum 2007-11-05
Mängd (ton): 34,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: