Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-09-14 Stoppdatum 1987-09-14
Mängd (ton): 12,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: