Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Korslången, 664063 146710 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-07-13 Stoppdatum 1987-07-13
Mängd (ton): 103,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: