Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-07-14 Stoppdatum 1987-07-14
Mängd (ton): 84,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: