Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 1986
Startdatum: 1986-07-03 Stoppdatum 1986-07-03
Mängd (ton): 188,20 Kostnad totalt: 50800
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: