Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sjölundasjön, 653993 147229 Budgetår: 1986
Startdatum: 1986-02-21 Stoppdatum 1986-02-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: