Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 657875 143490 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-02-27 Stoppdatum 1984-02-27
Mängd (ton): 53,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: