Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västra Djupedalstjärn, 659957 142811 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-03-07 Stoppdatum 1983-03-07
Mängd (ton): 31,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: