Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656705 142984 Budgetår: 1981
Startdatum: 1986-01-15 Stoppdatum 1986-01-15
Mängd (ton): 64,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: