Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smedsjön, 662563 147042 Budgetår: 1981
Startdatum: 1986-02-05 Stoppdatum 1986-02-05
Mängd (ton): 43,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: