Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 1980
Startdatum: 1982-03-15 Stoppdatum 1982-03-15
Mängd (ton): 88,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: