Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 1979
Startdatum: 1981-03-01 Stoppdatum 1981-03-01
Mängd (ton): 32,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: