Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kramptjärn, 661331 144190 Budgetår: 1978
Startdatum: 1980-03-19 Stoppdatum 1980-03-19
Mängd (ton): 36,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: