Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 1978
Startdatum: 1979-01-30 Stoppdatum 1979-01-30
Mängd (ton): 313,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: