Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mövattnet, 651804 143218 Budgetår: 1977
Startdatum: 1979-03-15 Stoppdatum 1979-03-15
Mängd (ton): 210,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: