Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 1977
Startdatum: 1978-06-15 Stoppdatum 1978-06-15
Mängd (ton): 32,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross >3 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: