Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-28 Stoppdatum 2008-08-28
Mängd (ton): 11,18 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: