Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 101121 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-28 Stoppdatum 2008-08-28
Mängd (ton): 5,35 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: