Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-31 Stoppdatum 1999-08-31
Mängd (ton): 13,13 Kostnad totalt: 6149
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: