Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-03 Stoppdatum 2000-10-03
Mängd (ton): 12,68 Kostnad totalt: 6277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: