Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-21 Stoppdatum 2001-10-21
Mängd (ton): 13,13 Kostnad totalt: 6486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: