Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-07 Stoppdatum 2002-11-01
Mängd (ton): 12,70 Kostnad totalt: 6907
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: