Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-15 Stoppdatum 2005-09-15
Mängd (ton): 12,99 Kostnad totalt: 7287
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: