Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-20 Stoppdatum 2006-09-20
Mängd (ton): 13,40 Kostnad totalt: 8482
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: