Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-05 Stoppdatum 2007-10-05
Mängd (ton): 13,02 Kostnad totalt: 8893
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: