Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-27 Stoppdatum 2010-09-27
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 9424
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: