Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-30 Stoppdatum 1999-08-30
Mängd (ton): 74,74 Kostnad totalt: 35000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: