Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-20 Stoppdatum 2001-10-20
Mängd (ton): 74,01 Kostnad totalt: 36561
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: