Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-15 Stoppdatum 2003-09-15
Mängd (ton): 74,00 Kostnad totalt: 38824
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: