Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-15 Stoppdatum 2004-10-16
Mängd (ton): 74,00 Kostnad totalt: 35298
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: