Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-15 Stoppdatum 2005-09-16
Mängd (ton): 73,85 Kostnad totalt: 41430
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: