Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-20 Stoppdatum 2006-09-20
Mängd (ton): 74,00 Kostnad totalt: 46842
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: