Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-04 Stoppdatum 2007-10-05
Mängd (ton): 54,13 Kostnad totalt: 36971
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: