Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-07 Stoppdatum 2008-09-07
Mängd (ton): 53,99 Kostnad totalt: 40766
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: