Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-27 Stoppdatum 2010-09-27
Mängd (ton): 54,00 Kostnad totalt: 46282
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: