Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-10-28 Stoppdatum 1995-10-28
Mängd (ton): 57,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: