Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-09 Stoppdatum 1996-09-09
Mängd (ton): 56,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: