Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-01-01 Stoppdatum 2002-12-31
Mängd (ton): 128,40 Kostnad totalt: 38546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: