Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-01-01 Stoppdatum 2003-12-31
Mängd (ton): 92,80 Kostnad totalt: 30338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: