Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-01 Stoppdatum 2004-12-31
Mängd (ton): 102,50 Kostnad totalt: 23200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: