Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-01-01 Stoppdatum 2006-12-31
Mängd (ton): 81,98 Kostnad totalt: 23364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: