Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-01-01 Stoppdatum 2008-12-31
Mängd (ton): 67,25 Kostnad totalt: 19099
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: