Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-12-30
Mängd (ton): 81,08 Kostnad totalt: 27569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: