Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-01-01 Stoppdatum 1992-12-31
Mängd (ton): 179,40 Kostnad totalt: 68200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: