Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-01-01 Stoppdatum 1993-12-31
Mängd (ton): 146,00 Kostnad totalt: 68200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: