Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-01-01 Stoppdatum 1994-12-31
Mängd (ton): 148,18 Kostnad totalt: 68200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: