Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-01-01 Stoppdatum 1995-12-31
Mängd (ton): 163,50 Kostnad totalt: 60605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: