Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-01-01 Stoppdatum 1997-12-31
Mängd (ton): 137,50 Kostnad totalt: 60000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: