Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-01-01 Stoppdatum 1998-12-31
Mängd (ton): 88,46 Kostnad totalt: 24357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: